فصلنامه علوم سیاسی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.


 فصلنامه علوم سیاسی به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.


نوع دسترسی به مقالات فصلنامه علوم سیاسی به‌صورت «باز» می‌باشد.


مشخصات کلی فصلنامه علوم سیاسی

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • شاپا: 5195-2345
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نرخ پذیرش مقاله‌ها: 15%
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم سیاسی
 • نوع فصلنامه: علمی- پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 8 هفته
 • ضریب تأثیر (ISC): -
آدرس : کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
شماره جاری: دوره 16، شماره 52، سردبیر، پاییز 1399 

مقاله مستقل پژوهشی

1. تحلیل روابط ایران و عربستان؛ منطقه غرب اسیا مطالعه موردی یمن

صفحه 1-24

حمیدرضا شیرزادنشلی؛ خسرو وفایی؛ علی باقری زاده


2. بررسی توسعه نیافتگی ایران در عصر قاجار از منظر الگوی مفهومی دولت نرم میردال

صفحه 0-0

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی