نویسنده = امیرمسعود شهرام‌نیا
تعداد مقالات: 2
1. نقش پذیری توده‌ها و فرودستان در سه رویداد اجتماعی مهم ایران در قرن بیستم

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 151-171

امیرمسعود شهرام‌نیا؛ محمد کوراوند؛ مرضیه فدایی ده چشمه


2. الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

دوره 12، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 7-40

سیدجواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ روح الله صفریانی