نویسنده = صادق زیبا کلام
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی چگونگی حمایت از پناهندگان از دیدگاه سیاسی و حقوق بشر دوستانه (ابعاد و رویکردها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1398

سعید جهانگیری؛ صادق زیبا کلام؛ محمد رضا متین فر


2. نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در گفتمان مشروطه‌خواهی ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 1-20

محمد بیدگلی؛ صادق زیبا کلام


3. تاثیر برجام بر سیاست، نظم و راهبردهای امنیتی خاورمیانه

دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 1-22

صادق زیبا کلام؛ محسن زمانی