کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
تعداد مقالات: 5
1. نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 169-190

میثم اسلام پناه؛ سید باقر میرعباسی


2. بررسی تأثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 49-70

فرهاد گرگیج؛ ضیاء خزایی


3. تداوم نفوذ ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 71-95

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی


4. نقش جمهوری اسلامی ایران در روند دولت -ملت سازی افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 71-95

سید حسن قریشی کرین؛ ناصر مولایی؛ عارف بیژن


5. نسبت مفهومی قدرت و امنیت نرم در دولت ملی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 40-73

محمد عباسی