کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
تعداد مقالات: 8
1. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


2. بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 97-117

علی اکبر نصیری خلیلی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


3. موانع توسعه سیاسی در ایران معاصر با تاکید بر هویت سیاسی و فرهنگی

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 21-38

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


6. تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 83-105

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری


7. آسیب‌شناسی نسبت میان فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی در ایران

دوره 11، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 33-56

محمد ابوالفتحی؛ محمدکریم محمدی