کلیدواژه‌ها = هژمونی
تعداد مقالات: 2
1. تداوم نفوذ ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 73-98

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی