کلیدواژه‌ها = شیوه های نوین سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تعداد مقالات: 1
1. شرکت‌های چندملیتی نوظهور و توسعه جنوب

دوره 10، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 7-34

سعید میرترابی