کلیدواژه‌ها = "قدرت"
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان به مثابه روش شناسی کارآمد در مطالعات روابط بین الملل

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 31-53

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی