کلیدواژه‌ها = بحران برچر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین بحران افغانستان : بر اساس مدل مایکل برچر

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 1-27

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی