تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر روند فعالیت گروه‌های جهادی در فلسطین؛ مطالعۀ موردی بررسی تطبیقی تأثیر گفتمان‌های دولت‌های اصلاحات و اصولگرا

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 منشأ تحولات عظیمی در منطقه و جهان گردید، این رویداد تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان جهان و احیای باورهای دینی داشت. از جمله گروه‌هایی که به ‌صورت مستقیم تحت تأثیر انقلاب اسلامی شکل گرفت، گروه‌های جهادی در فلسطین بود، یکی از دست آوردهای انقلاب در منطقه و جهان، صدور انقلاب اسلامی است که در آن، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل دعوت، صدور انقلاب را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است و حتی صدور انقلاب به‌عنوان یک اصل و هدف در سیاست خارجی درآمده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الگوهای مختلفی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاکم شد که دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص صدور انقلاب داشتند، و با توجه به الگوهای صدور انقلاب، میزان و نوع حمایت از نهضت های اسلامی متفاوت بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الگوهای مختلفی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاکم شد که دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص صدور انقلاب داشتند، و با توجه به الگوهای صدور انقلاب، میزان و نوع حمایت از نهضت‌های اسلامی متفاوت بود، گروه‌‎های جهادی فلسطین نیز یکی از این گروه‌های اسلامی است که در گفتمان های مختلف جمهوری اسلامی تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار گرفته است. در این مقاله نویسندگان در صدد هستند با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی روند صدور انقلاب اسلامی ایران در گفتمان های مردم‌سالار دینی  و عدالت محور را مورد بررسی قرار داده و میزان و نوع تأثیرپذیری گروه‌های اسلامی در این گفتمان‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات