تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه‏ای آمریکا از سال 2017-2001

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
این مقاله به تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه‏ای آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش، اوباما و مقطعی از دوران ترامپ تا سال 2017 می‏پردازد. رویکرد ترامپ در سیاست خارجی از واقع‏گرایی فاصله زیادی دارد و از بعد سیاست خارجی ملی‏گرا است. دیدگاه‏های ترامپ نشان می‏دهد که وی در مقایسه با دو رییس جمهور گذشته امریکا یعنی جرج دبلیو بوش و باراک اوباما رویکرد متفاوتی را در عرصه بین‏المللی مطرح می‏کند. در حالی که جرج دبلیو بوش بر جنبه ابرقدرتی امریکا با تأکید بر عناصری مانند یک جانبه‏گرایی، حمله پیش‏دستانه و حتی تغییر رژیم در منطقه خاورمیانه تأکید داشت، اوباما چندجانبه‏گرایی، بهره‏گیری از قدرت هوشمند و کاربرد دیپلماسی را به عنوان ابزارهای مهمی برای حفظ رهبری امریکا در خاورمیانه تلقی می‏کرد؛ اما ترامپ با نفی عمده رویکردهای گذشته عملاً به نادیده گرفتن مسئولیت‏های بین‏المللی امریکا تأکید داشته و از جمله عنوان می‏کند که وی «فقط رییس جمهور امریکاست و نه رهبر جهان». تصور غالب و اولیه‏ای که از شعار "نخست آمریکا" وجود دارد، بازگشت ایالات متحده به درون مرزهای خود و احتمالاً نوعی انزواطلبی می‏باشد. بنابراین اندیشه برتری آمریکا می‌تواند در فضای الگوی سیاسی و راهبردی دونالد‌ ترامپ انعکاس داشته باشد. در این راستا براساس رویکرد واقع‏گرایی به بررسی تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه‏ای آمریکا پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات