بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر دیپلماسی علمی (بررسی موردی دانشگاه امام صادق علیه السلام (1395 - 1361))

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل

2 کارشناس ارشد

چکیده

دیپلماسی علمی را می توان بعنوان یکی از موثرترین شاخه های دیپلماسی عمومی به شمار آورد و سکاندار هدایت آن را، دانشگاه ها و جامعه علمی کشورها بر عهده دارند. امروزه کشورهای مختلف با آکاهی از تاثیرگذاری بالای دیپلماسی علمی در حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی خود، بدنبال سرمایه گذاری در این عرصه نوین می باشند. دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه پیشرو در زمینه علوم انسانی و اسلامی می تواند بعنوان یک دانشگاه الگو در زمینه دیپلماسی علمی مطرح گردد. در این تحقیق ضمن بررسی و سنجش عملکرد دانشگاه بر اساس شاخص‌های استاندارد، از طریق روش اشباع داده‌ها به مصاحبه با مسئولین، اساتید و صاحب نظران دانشگاه در عرصه بین المللی پرداختیم. در این مصاحبه‌ها مجموعه دلایل ایجابی برای حرکت دانشگاه در مسیر بین المللی شدن بر شمرده شد. حفظ مزیت رقابتی دانشگاه، و کمک به حفظ و بقای دانشگاه از جمله این دلایل بود. در پایان تحقیق راهکارهایی شامل ایجاد آگاهی در کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان پیرامون اهمیت و منافع بین‌المللی شدن دانشگاه و گفتمان سازی در این حوزه، و تدوین نقشه راهبردی کلان در عرصه بین المللی شدن و استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات