تحلیلی بر عملکرد نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان : فرصت ها و چالش ها

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

نزدیک به دو دهه از سقوط رژیم طالبان و حضور نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در افغانستان می گذرد. از سال 2001 میلادی به بعد، نیروهای ائتلاف بین المللی روند شکل گیری تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان را در دست گرفتند. شکست طالبان، اولین پروژه و سپس تشکیل دولت جدید و بازسازی و اصلاحات ساختاری در زمینه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی محورهای اصلی سیاست های نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده و برخی مجامع بین المللی در این کشور بود. اکثر این محورها پس از شکست طالبان در افغانستان اجراء شده است. با این حال هم اینک در سال 2019 میلادی و پس از حدود 18 سال از سقوط طالبان و صرف هزینه های زیاد توسط دولت ها و مجامع بین المللی و همچنین نیروهای ائتلاف بین المللی، افغانستان کماکان در شرایط بی ثبات به سر می برد. بنابراین سئوال مقاله این است که از زمان سقوط طالبان چه اقداماتی توسط ائتلاف بین المللی و دیگر مجامع بین المللی در افغانستان صورت گرفته و این اقدامات با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه است؟ مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی براین باور است که اقدامات صورت گرفته در جهت بازسازی دوباره افغانستان ناکافی بوده و به واسطه منافع متعارض بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای موانع متعددی در جهت حل و فصل بحرانهای مختلف افغانستان وجود دارد که چشم انداز آن دارای ابهامات زیادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات