اولویت‌های سیاست خارجی قطر در ارتباط با اتحادیه اروپایی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای گرایش مطالعات اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

رشد اقتصادی چشمگیر قطر در دو دهه اخیر، این کشور را از جایگاه یک کشور کوچک و غیراثرگذار در معادلات بین‌المللی به بازیگری اثرگذار در سطح منطقه و جهان تبدیل کرده است. بخش اعظم ارتقاء جایگاه قطر در سطح بین‌المللی، مرهون بهره‌برداری از منابع عظیم انرژی و سرمایه‌گذاری منافع حاصله در مناطق مختلف جهان بوده است. رویکرد جدید قطر برای تنوع‌بخشی اقتصادی و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار خصوصا پس از تحولات مرتبط با بهار عربی، سیاستگذاران قطری را به سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و تجربیات سایر کشورها سوق داده است. در این رابطه اروپا شریکی مهم برای قطر محسوب می‌شود. این مقاله با هدف بررسی روابط قطر با اتحادیه اروپایی بر اساس اولویت‌ها و منافع فعلی و آتی قطر از دو منظر روابط دوجانبه و منطقه با منطقه نگاشته شده است. سوال اصلی آن است که اولویت‌های سیاست خارجی قطر برای توسعه روابط با اتحادیه اروپایی کدامند؟ فرضیه این پژوهش آن است که اولویت اصلی قطر در گسترش روابط با اتحادیه اروپایی، توسعه روابط در عرصه‌های اجتماعی-اقتصادی است. با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل شد که به دلیل اتکای امنیتی-دفاعی قطر به ایالات متحده و تلاش این کشور برای دستیابی به تنوع اقتصادی و توسعه پایدار، اولویت‌های سیاست خارجی قطر در ارتباط با اتحادیه اروپایی به سمت تعاملات اجتماعی-اقتصادی سوق پیدا کرده است. این رویکرد، اتحادیه اروپایی را به بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات، و مهم‌ترین تامین‌کننده فناوری‌های روز و مهم‌تر از همه تامین‌کننده ملزومات تنوع‌بخشی لازم برای پیشرفت‌های اجتماعی-اقتصادی در جامعه قطر تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها