نویسنده = شوهانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت انتخابات ‏(مطالعه موردی : ایلام)‏

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 0-0

احمد شوهانی؛ نادر شوهانی