نویسنده = هوشمند ننه‌کران، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. رابطه توسعه و کیفیت حکمرانی از منظر اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 15، شماره 46، بهار 1398، صفحه 131-157

داریوش هوشمند ننه‌کران؛ محمد حسین اسماعیلی سنگری؛ رسول حسنیان زاویه