نویسنده = نجفی خواه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد سه‌جانبه‌گرایی در تامین ‌اجتماعی و نقش آن در توسعه شاخص‌های حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 201-222

علیرضا امیرپور؛ علیمحمد فلاح زاده؛ عبدالرضا برزگر؛ محسن نجفی خواه