نویسنده = عسکری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین ابادی