نویسنده = صالحی نجف آبادی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم دموکراسی و آزادی در حکومت اسلامی

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 0-0

سید محسن احمدی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی