نویسنده = میرعباسی، سید باقر
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 169-190

میثم اسلام پناه؛ سید باقر میرعباسی