نویسنده = فدایی مهربانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی استعارۀ امر جنسی در الاهیات سیاسی قبالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

مهدی فدایی مهربانی؛ سعید جهانگیری