نویسنده = حسین خانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عناصر تشکیل دولت در اسطوره‌های هویت‌ساز ایران باستان

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 145-172

الهام حسین خانی؛ سیدجواد امام جمعه زاده