نویسنده = عباس‌زاده مرزبالی، مجید
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ماهیت و فراز و فرود دولت در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 159-188

حسین رفیع؛ مجید عباس‌زاده مرزبالی