نویسنده = شرقی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تروریسم دریایی: امنیت دریا و مسئولیت دولت‌ها

دوره 11، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 137-158

آرش شرقی