نویسنده = بصیری، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 79-104

محمدعلی بصیری؛ فهیمه خوانساری فرد