نویسنده = صانعی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. موانع تحقق خط لوله تاپی بر اساس نظریه همگرایی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 25-40

قاسم ترابی؛ راضیه صانعی