نویسنده = کرمی، داود
تعداد مقالات: 1
1. قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 205-220

داود کرمی؛ هادی کرامتی معز