نویسنده = طوسی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد روسیه در قبال نظم امنیتی خاورمیانه (2018-2010)

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 47-64

ماهرخ شهرکی؛ محمد مهدی حسن راجی؛ مهدی طوسی


2. نقش احزاب اسراییل در روند صلح خاورمیانه (1993-2014)

دوره 14، شماره 42، بهار 1397، صفحه 215-247

مهدی طوسی؛ علی آزاد