موضوعات = جامعه شناسی سیاسی
تعداد مقالات: 13
2. ریخت شناسی الگوی رفتار نخبگان سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 42، بهار 1397، صفحه 125-147

داریوش پیری؛ نوشین میرزایی جگرلویی


3. علل بقای شبکه های اقتصادی سازمان های تروریستی در خاورمیانه در عرصه ارتباطات سیاسی

دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 23-44

طاهره ابراهیمی فر؛ امیر حامد آزاد


4. بررسی عناصر تشکیل دهنده حوزه عمومی‌در اندیشه هابرماس

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 21-42

مهدی بوستانی؛ کمال پولادی


6. فرهنگ سیاسی، فردیت و بازتولید اقتدارگرایی در ایران

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 183-204

سیده لیلا موسوی؛ مجید توسلی رکن آبادی


11. اخوان‌المسلمین و النهضه: عقاید مشابه مسیر متفاوت

دوره 10، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 7-28

سیدعبدالامیر نبوی؛ حسین ابراهیم نیا


12. احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات

دوره 10، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 7-28

صادق زیباکلام؛ مرتضی مقتدایی