موضوعات = شمال و جنوب
تعداد مقالات: 2
1. تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن

دوره 10، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 91-114

بهروز دیلم‌صالحی


2. شرکت‌های چندملیتی نوظهور و توسعه جنوب

دوره 10، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 7-34

سعید میرترابی