موضوعات = سازمان‌های بین‌المللی
تعداد مقالات: 4
3. روش‌های اطلاع رسانی در شرایط تحریم بین‌المللی

دوره 11، شماره 30، بهار 1394، صفحه 53-92

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی م. آذر؛ محمد سلطانی‌فر