موضوعات = حقوق اساسی
تعداد مقالات: 8
1. گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین ابادی


2. حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 157-180

علی کاظم زاده


4. نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها

دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 165-188

فاطمه هاشمی؛ سهیل سهیلی نجف آبادی


5. قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 205-220

داود کرمی؛ هادی کرامتی معز


8. بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن

دوره 12، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 157-176

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ محمدمهدی سلطانی