موضوعات = نظریه سیاسی
تعداد مقالات: 5
1. اصلاحات در شورای امنیت با تاکید بر نقش گروه کشورهای اتحاد برای اجماع

دوره 14، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 237-252

مهران عبدلی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی


5. نظام اندیشه‌ای جان رالز: سرچشمه‌ها و یافته‌ها

دوره 10، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 55-74

سعید مقیمی