موضوعات = رسانه
تعداد مقالات: 5
3. روش‌های اطلاع رسانی در شرایط تحریم بین‌المللی

دوره 11، شماره 30، بهار 1394، صفحه 53-92

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی م. آذر؛ محمد سلطانی‌فر


5. دومینوی تحولات بهار عربی در بستر جهانی شدن و توسعه ارتباطات

دوره 10، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 141-162

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ ساناز رستم جبری؛ فرزاد محمدزاده ابراهیمی