موضوعات = انرژی
تعداد مقالات: 3
1. موانع تحقق خط لوله تاپی بر اساس نظریه همگرایی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 25-40

قاسم ترابی؛ راضیه صانعی


2. گاز شیل و امنیت انرژی کشورهای منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 145-181

ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا رستم آقایی