موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 3
1. اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و موافقت نامه های ترجیح

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 169-200

علی ادیبی؛ توکل حبیب زاده


2. رابطه توسعه و کیفیت حکمرانی از منظر اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 15، شماره 46، بهار 1398، صفحه 131-157

داریوش هوشمند ننه‌کران؛ محمد حسین اسماعیلی سنگری؛ رسول حسنیان زاویه


3. علل بقای شبکه های اقتصادی سازمان های تروریستی در خاورمیانه در عرصه ارتباطات سیاسی

دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 23-44

طاهره ابراهیمی فر؛ امیر حامد آزاد