دوره و شماره: دوره 16، شماره 51، سردبیر، تابستان 1399 
1. سیاست خارجی ترامپ و معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 0-0

نصرت اله حیدری؛ سید عبدالله میرغیاثی


3. مولفه های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

صفحه 0-0

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی‌مینه


7. بررسی نقش تشیع در تحولات سیاسی و اجتماعی تا دوران صفویی

صفحه 0-0

تورج قدیمی؛ منیره کاظمی راشد؛ معصومه قره داغی؛ منیژه صدری