دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، سردبیر، پاییز 1397 
3. رویکرد جامعه بین‌المللی در ایجاد صلح و همکاری پایدار جهانی

صفحه 63-94

ابراهیم صیقلانی؛ دکتر سید محمد احمدی؛ مریم مرادی


9. اصلاحات در شورای امنیت با تاکید بر نقش گروه کشورهای اتحاد برای اجماع

صفحه 237-252

مهران عبدلی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی