دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، سردبیر، دی 1397 
7. بررسی نسبت گفتمان‌‌های داخلی با دیپلماسی هسته‌ای ایران

صفحه 153-177

سعید آجورلو؛ مجید توسلی‌رکن‌آبادی؛ عباس ملکی؛ صادق زیباکلام