تماس با ما

شماره تماس: 34259571 026 ؛  کد پستی: 3149968111 

پست الکترونیکی: psq.kiau.ac.ir@gmail.com

پژوهشگران محترم می توانند، سوالات و پیشنهادات خود را از طریق آدرس ایمیل فوق مطرح نمایید.

 

 

 


CAPTCHA Image