تماس با ما

آدرس : کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

شماره تماس: 34259571 026 ؛  کد پستی: 3149968111 

پست الکترونیکی: psq.kiau.ac.ir@gmail.com

پژوهشگران محترم می توانند، سوالات و پیشنهادات خود را از طریق آدرس ایمیل فوق مطرح نمایید.

آدرس سایت فصلنامه جهت ارسال الکترونیکی مقالات:  psq.kiau.ac.ir

 


CAPTCHA Image