داوران

لیست داوران فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
طاهره ابراهیمی فر علوم سیاسی عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-واحد تهران مرکزی
محسن احمدپور روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
رضا اختیاری امیری روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران
نبی ا... ایدر جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
بشیر اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
سید اسدالله اطهری ایران استادیار
سروش امیری روابط بین‌الملل، ژئوپلتیک استادر دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امنیت امین
امین امیریان فارسانی استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
آرمین امینی داور
عبدالرضا برزگر هیات علمی دانشگاه آزاد میبد
سجاد بهرامی مقدم روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان .استاد
رضا پارسای علوم سیاسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
احسان پهلوانی فرد استاد دانشگاه آزاد
محمدجواد پورحسینی استادیار دانشگاه خرم آباد
محمد پورقربان روابط بین‌الملل
حمید رضا تبشیری اندیشه سیاسی دکتری علوم سیاسی
حسین ترکی علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد نیشابور
سعید جهانگیریی مسائل ایران دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
سعید چهرآزاد مسائل ایران گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
رحمت حاجی مینه روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق
مهدیه حیدری روابط بین‌الملل دانشجوی دکترای روابط بین الملل علامه طباطبایی
نصرت الله حیدری مسائل ایران استاد/ دانشگاه ایلام
نصرت اله حیدری علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حسن خداوردی روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمدعلی خسروی ایران مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شهرداد دارابی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمد دشتبانی روزبهانی استادیار دانشگاه بروجرد
محمد رضا دهشیری علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل
دکتر رضا دوستدار استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فرج راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا رشید کردستانی روابط بین‌الملل عضو هیات علمی
محمد رضازاده سلطان آباد حقوق بین‌الملل مدرس دانشگاه آزاد
مجتبی زارع استاد
حسین زارع شعار استادیار دانشگاه پیام نور خرم آباد
محمدرضا سبحانی دکتری حقوق بین الملل عمومی، مدرس دانشگاه
حسین سفاری روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی
مریم سلطانی استادیار دانشگاه پرند
رضا سیمبر روابط بین‌الملل عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمد سمیعیانی ایران عضو هیات علمی دانشگاه نیروی انتظامی امین
رضا شیرزادی علوم سیاسی
حسن شمسینی غیاثوند استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد واحد تاکستان
مهدی شهبازی رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس بین الملل
میرابراهیم صدیق علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و رئیس دبیرخانه هیئت امنا دانشگاه ازاد اسلامی استان البرز
صدیقه طوطیان استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
طاهره عابدی تهرانی استادیار دانشگاه آزاد رباط کریم
محمدعلی عامری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مهدی عباسی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تبریز
محمدرضا علیپور استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
پیام غنی زاده مسائل ایران گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم
سارا فلاحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ایلام
صمد قائم پناه استادیار دانشگاه آزاد تاکستان
ارسلان قربانی شیخ نشین روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی هیات علمی
مصطفی کازرونی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران
کاظم کاظم زاده استادیار دانشگاه پیام نور
جواد کیانی روابط بین‌الملل عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
هادی کرامتی معز حقوق اساسی دانشگاه تهران
علی کرمی دکترای علوم سیاسی
گارینه کشیشیان سیرکی جامعه شناسی سیاسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
دکتر کلانتر مهرجردی
پیمان کمالوند دکتری
علی محمودی روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
محمد محمودی کیا روابط بین‌الملل استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
فرامرز میرزازاده اندیشه سیاسی هیئت علمی
طاهره میرساردو دانشیار دانشگاه ملارد
سید عبداله میرغیاثی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود مطلبی مسائل ایران نویسنده
سعید مقیمی اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی (کارشناسی، ارشد و دکترا)
مصطفی ملکی
شباهنگ مهاجرانی ایران پژوهشگر بنیاد ایرانشناسی
دکتر نسرین مهرا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حسینعلی مهرنیا روابط بین‌الملل روابط بین الملل. حقوق و علوم سیاسی. خوارزمی. تهران. ایران
سید محمد موسوی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
سید محمدرضا موسوی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید ناصر موسوی اسلام گروه تاریخ، باقرالعلوم، قم، ایران، غیرانتفاعی، قم، ایران
سیدعبدالامیر نبوی علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
محمد نژاد ایران
الهام نوری استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی, استادیار