نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت انتخابات ‏(مطالعه موردی : ایلام)‏

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 73-100

احمد شوهانی؛ نادر شوهانی