نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و موافقت نامه های ترجیح

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 169-200

علی ادیبی؛ توکل حبیب زاده