نویسنده = ������������������ �������� ������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. حق تعیین سرنوشت در پی تجزیه طلبی کشور تازه تاسیس از منظر حقوق بین الملل

دوره 15، شماره 46، بهار 1398، صفحه 103-129

زینب صیقلانی؛ دکتر سید باقر میرعباسی میرعباسی