نویسنده = ���������������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی شیوه های مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مساله اوکراین

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 117-143

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سید علی طباطبایی پناه