نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد سه‌جانبه‌گرایی در تامین ‌اجتماعی و نقش آن در توسعه شاخص‌های حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 157-179

علیرضا امیرپور؛ علیمحمد فلاح زاده؛ عبدالرضا برزگر؛ محسن نجفی خواه