نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 173-193

خلیل عبداللهی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی