نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم دموکراسی و آزادی در حکومت اسلامی

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 65-82

سید محسن احمدی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی