نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تحولات سیاسی بر نقاشی معاصر ایران با تأکید بر آموزه های سیاسی انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 145-167

شهناز علی پوری مرالو؛ سهیلا دیزگلی