نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ای اسنادی در فهم هویت جهان پذیر در قالب مولفه های سیاسی مشترک در فرهنگ ایرانی- اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

محمد کاظم تفته؛ فرهاد زیویار